Søker Trenere og Hovedansvarlig/Hovedtrener til Sommercamp 2019!

Årets Sommercamp er et samarbeid mellom Langevåg IL Fotball og Sula Frivilligsentral. (Invitasjon til Sommercamp vil komme i egen sak senere). Nå søker vi altså etter trenere til arrangementet - frist for å sende inn søknad er utgangen av torsdag 20.juni! Les mer!

For de fleste er nok konseptet kjent, men kort sagt så handler det om å være trenere for barna som deltar på sommeraktivitetene i perioden 1.jul - 26.jul.

  • Treninger mandag – onsdag – fredag fra 11:00 – 13:00
  • Oppslutningen er størst fra barna som går på barneskolen, men de som vil fra ungdomskolen er også velkommen!
  • Litt av konseptet er også at våre ungdommer blir kjent med de yngste i klubben og motsatt, dette bygger miljø! I tilegg er dette flott trenererfaring for våre ungdommer for senere!
  • I snitt har det vært ca 35- 45barn til stede, og da rundt 7-8 trenere pr økt.

Vi søker altså etter TRENERE som lønnes pr.økt. (Obs - kort søknadsfrist)

Vi søker også om mulig etter en HOVEDANSVARLIG/ HOVEDTRENER gjennom hele perioden (12økter). Her vil det være Lønn etter avtale. Denne rollen vil i hovedsak være å forberede opplegg, koordinere bemanning, legge til rette utstyr, og delegere ansvar og oppgaver løpende i aktiviteten. I denne rollen må du samarbeide godt med trenerne, og sørge for at hver enkelt blir brukt på best mulig måte! Andre oppgaver i klubben kan også være aktuelle for rette kandidat. Stillingen som Hovedansvarlig/Hovedtrener vil kun være aktuell om «rett» kandidat søker, om ikke vil dette hovedansvaret gå på rundgang mellom trenerne som tidligere år.

Generelt for du som søker:

- "Arbeidstiden" er ca 2,5timer pr økt. Selve økten på 2timer og litt tid før og etter til tilrettelegging/rydding.

- Du må vær glad i barn, by på deg selv og gi full gass for barna på hver økt!

- Er du hjemme og ikke på ferie, er det et absolutt krav å delta på et trenermøte/kurs noen dager i forveien av første økt, altså i løpet av uken før, dvs tirsdag 25.juni eller onsdag 26.juni - kl 10:00-12:00

- Alle som har denne "jobben" må bidra på 1-2 økter på høsten ved oppstart for fotball for 5-åringene. Dette er ikke betalt.

- Som skissert over søker vi etter en Hovedansvarlig/Hovedtrener – om denne rollen ikke blir besatt så vil dette ansvaret gå på rundgang mellom trenerne som tidligere år. Meld gjerne i fra om du kan være aktuell for dette i søknaden.

- I søknaden du sender inn, husk å oppgi hvilke uker du er tilgjengelig, og mobilnr ditt.

- Vi lager en Facebookgruppe for alle trenere som vi bruker til å kommunisere/gi beskjeder.

- Lønn får du utbetalt i slutten av august.

Send søknaden din til Vegard Eikrem, vegard@langevagil.no - INNEN 20.JUNI!

Arbeidsoppgaver (som vi vil nøye gå igjennom på trenermøtet):


Hovedansvarlig:

- Ta ansvar for felles oppvarming før inndeling(sirkelen?)

- Fordele trenere ifh til spillere - hvem er hvor!

- Trenger IKKE å være trener - men gå rundt å sørge for at ting funker

- Ansvarlig for perm - nøkkel -oppmøte

- Ansvarlig for å levere perm-nøkkel videre

Assistenter:

- Hjelper Hovedansvarlig med organiseringen, får folk i gang og tar fellesoppgaver

- Er medhjelper til Hovedansvarlig med forberedelse, opplegg, osv.

Fellesansvar:

- Notere oppmøte av spillere og trenere i egen perm

- Samle og sette inn utstyr

- Dele spillere i fornuftig antall grupper

- Gjennomføre øvelser

- Ingen "loffing" - ALLE skal bidra like masse - det er en jobb!

- Sette opp baner - mål i forkant!

Innhold:

Litt teknisk trening med ball, føring, sentring, heading, vending, Masse smålagsspill, På mål/skåringstrening, Konkuranser!

Generelt:

Vær aktiv og positiv - alltid på beina som trener - (ikke ligge:))

Jevnbyrdige lag når dere spiller!

Begynn økten sammen - og avslutt sammen!

Vær SJEF og vis tydelig lederskap!

Ta vare på spillerne og vis omsorg!

Møt 20min før økta og gjør klart utstyr og avtal innhold!

Få nøkkel til redskapsbua og perm med Vegard.


Sosiale medier

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift