Årsmøtet: Stor aktivitet, utmerkelser og valget i boks!

Det var ingen dramatikk under årsmøtet mandag. Godt og vell 20personer møtte opp på klubbhuset og fikk presentert fyldige årsmeldinger og en god innstilling til valg. Kåre Bakken fortsetter som hovedleder, og ellers er de fleste gruppestyrer fulltallig!

Det var ingen dramatikk under årsmøtet mandag. Godt og vell 20personer møtte opp på klubbhuset og fikk presentert fyldige årsmeldinger og en god innstilling til valg. Kåre Bakken fortsetter som hovedleder, og ellers er de fleste gruppestyrer fulltallig!
Møtet ble effektivt ledet av dirigent Kåre Bakken. Dei 20fremmøtte fikk et innblikk i at det har skjedd mye positivt i LIL i løpet av 2011. Det er stor aktivitet, både i fotball og håndball. Men også Diskgolf, Vonhytta og Vonløypa gjør sitt til å skape mye god aktivitet som er gull verdt for LIL. Vi skal heller ikke glemme EL-Innebandygruppen som har veldig aktive utøvere i sin sport.
Se årsmøtepapirene vedlagt som PDF fil til høyre på bildet.
Valget gikk som smurt, Kåre Bakken fortsetter som leder i hovedlaget og har et solid hovedstyre i ryggen. Dei øvrige gruppene var også godt forberedt og hadde dei fleste posisjoner besatt. Fotball Senior valgte ikke leder på årsmøtet, men fikk fullmakt til å konstituerer seg selv. Fotball Yngres mangler en person til styret og fikk også fullmakt av årsmøtet til å ordne dette og fremlegge dette for hovedstyret senere.
Om en ser bort ifra EL-Innebandy så var ikke regnskapstallene på plass for årsmøtet. Dette ble påpekt som noe uheldig. Regnskapet behandles ved et fortsettende årsmøte når det foreligger fra klubbens regnskapsbyrå.
Utover dette så hedret også årsmøtet noen personer. Ole Bjørn Humlen gir seg som leder i Fotball Senior og fikk en velfortjent blomster. Ellers fikk også Per Støylen en oppmerksomhet for sin innsats for klubbhuset det siste året.
Nytt av året er hovedstyret har opprettet prisen «Årets Medlem» i LIL. For 2011 gikk denne utmerkelsen til Tor Vegar Moldestad og Ole Bjørn Humlen. Se egen sak for dette.
Som nevnt så gikk valget som smurt, og under ser du oversikten over de valgte personene i LIL etter kveldens årsmøte:
Hovedstyret
Leder: Kåre Bakken, gjenvalg 1 år
Nestleder: Tore Havnegjerde, gjenvalg 1 år
Kasserer: Mette Havnegjerde, gjenvalg 1 år
Styremedlem: Hild Sandvik, gjenvalg, 2 år
Styremedlem: Dan Ketil Jakobsen ikke på valg, 1år
Styremedlem: Jostein Håland, 1år
Styremedlem: Trond Tafjord, 1år
Styremedlem: Trygve Holm, 1år
Styremedlem: Kathrin Vegsund, 1år
Styremedlem: Marthe Gjethammer, 1år
Styremedlem: Styret i Fotball Senior er ikke konstituert
Fotball Yngres
Leder: Trond Tafjord, gjenvalg 1 år
Lennarth Aarseth, ny 2år
Arnt Vidar Fiskerstrand, gjenvalg, 2år
Hallgeir Austnes, ikke på valg, 1år
Per Magne Juliebø, ny 2år
Årsmøtet gir Fotball Yngres fullmakt til å komplettere styret med en ekstra person.
Fotball Senior
Peter Kirkebø, ikke på valg, 1år
Bill Jensen, ikke på valg, 1år
John Arne Vestre, ikke på valg, 1år
Tone Holmen Engeseth, ikke på valg, 1år
Birgitte Nordal, ny 2år
Jan Ola Holen, ikke på valg, 1år
Erik Veddeng, ny 2år
Solveig Aannø, ny 2år
Årsmøtet godkjenner at styret Fotball Senior konstituerer seg selv.
Diskgolf
Leder: Jostein Håland gjenvalg 1 år,
Nestleder: Dan Kråkenes, gjenvalg 1 år
Oddgeir Valen, ikke på valg 1.år,
Markus Myrrusten, ikke på valg 1år,
Øyvind Jarnes, ikke på valg 1år
Eivind Landro (ny) 2år
Vonhytta
Leder: Marthe Gjethammer, gjenvalg 1 år
Vidar Sandvik, ikke valg, 1år
Arnvid Hauge, ikke valg, 1år
Dag Inge Sandvik, gjenvalg 2år
Geir Haugli, gjenvalg 2år
Berit Dybvik, gjenvalg 2år
El-Innebandy
Leder: Katrin Vegsund, gjenvalg 1 år
Nestleder: Oddrun Elisabeth Tronstad, gjenvalg 1 år

 

Kasserer: Jorunn Helgesen, ikke på valg, 1 år
Meretehe Dyrkorn, ikke på valg, 1 år
 
Friidrett/Vonløypa

Leder: Trygve Holm, gjenvalg 1 år

Ståle Vegsund, gjenvalg 1 år
Kåre Bakken, gjenvalg 1 år
 
 
Håndball
Leder: Dan Ketil Jakobsen, ny, 1år
Nestleder: Hanne Lise Sunde, ikke på valg 1år
Grethe Vestre Vasset, ikke på valg, 1år
Kristin Devold , ikke på valg, 1år
Ole Morten Hestetun, ny 2år
Tor Egil Årdal, gjenvalg 2år
Bergliot Raknes, ikke på valg, 1år
Trine Belmachi, ikke på valg, 1år
Daniel Grande, ny, 1år
Sportslig: Lars Christian Skrede ikke på valg 1 år

Sosiale medier

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift